ვინ მისცემს ადამიანს არჩევანის უფლებას?

ჯარი ერთგვარი კაცობის გამოცდაა და ეს გამოცდა ტანჯვად იქცევა პირველ რიგში სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებისთვის… Continue reading ვინ მისცემს ადამიანს არჩევანის უფლებას?