4 – მოხელე / Worker – Dedoflistskaro, Gamarjveba 2021. III

მემორიალის გაწმენდით პერფორმერი ცდილობს, უახლოესი წინაპრების თავგანწირვისთვის მნიშვნელობის დაბრუნებას და მზარდი ფაშისტური მოძრაობების შესახებ სოციალურ სივრცეში დისკუსიის განახლებას. Continue reading 4 – მოხელე / Worker – Dedoflistskaro, Gamarjveba 2021. III