* (მათი სიცილის ხმა ფანჯრებს ზარავს…)

რომელსა საშო საყდრად გამოგიჩნდა
და მუცელი უვრცელეს ცათა,
მომეც მე ცრემლი ვითარცა მეძავსა
შესავედრებლად მათდა
დიდითა შენითა წყალობით გვიწყალობე
და გვიხსენი ამ ღიმილთაგან. Continue reading * (მათი სიცილის ხმა ფანჯრებს ზარავს…)