ბედნიერება NH2 (პიესა ხმებისთვის) – დავით ხორბალაძე, ანდრო დადიანი

ვტივტივებ ახლა ‘’ვრცელ, ცარიელ ზღვაში’’.
მოგონებები და სურვილები ცას შეერია.
ცა ატალახდა. Continue reading ბედნიერება NH2 (პიესა ხმებისთვის) – დავით ხორბალაძე, ანდრო დადიანი