* * * (როგორ მშურს მათი…)

როგორ არ მშურდეს ცრემლმორეული ამერიკის რეზიდენტის
სირიელი ბიჭით ხელში
ბავშვს რომ სამშობლო აჩუქა მოსალოდნელი დიქტატურისგან თავისუფალი Continue reading * * * (როგორ მშურს მათი…)