ჩვენსკენ ყველაფერი საუკეთესოდაა

„ბრეკეკეკექს, კოაქს, კოაქს! ბრეკეკეკექს, კოაქს, კოაქს!“

არისტოფანე „ბაყაყები“

რას შობი?

რავი შენ?

რას შობი?

რავი შენ? Continue reading ჩვენსკენ ყველაფერი საუკეთესოდაა