ინტერვიუ ზეგავლენასთან

ამაზე ფიქრი მატარებლის ფანჯარას ჰგავს, რომლიდანაც პეიზაჟი სხლტება სულ, ფოტოს თუ გადაიღებ ფონი გამოგეცლება კადრიდან, არასრული და გათხაპნილი იქნება, ჩემი პასუხიც ასე… Continue reading ინტერვიუ ზეგავლენასთან