ეგრეთწოდებული / so-called / так называемая (Online Performance)

სიტყვის ტოტალური მოხმარების გარემოში ეს ნიშნები გვაჩვენებენ სიტყვის გამოფიტვასა და უშინაარსო ნიშნულებად ქცევას.
Continue reading ეგრეთწოდებული / so-called / так называемая (Online Performance)