პილიგრიმი

შენ მიდიოდი ასობით კილომეტრზე ჩემზე სალოცავად.
მე კი არ მიმხელდი, რომ ჩემს თავს რაღაც ისე არ იყო…
შენმა გამოწოვილმა,
დანაოჭებულმა,
ტვირთად ქცეულმა
მიწისკენ მიმართულმა ძუძუებმა
როგორღა შეძლონ ლოცვა?!
ადრე ისინი გამვლელებს ფანტაზიას უვარჯიშებდნენ,
ახლა წყევლასაც ვეღარ გადაუდგებიან ჯებირებად,
ერთ მშიერ კნუტსაც ვეღარ გააყუჩებენ…
გაბზარული ჟღერდა ყურმილში შენი ხმა
და ვერ ვხვდებოდი, რომ ჩემს თავს რაღაც ისე არ იყო
შენ კი დადიოდი ასობით კილომეტრზე
სალოცავად დარდების ჩრდილით…Pilgrim

You walked hundreds of miles to pray for me
and didn’t reveal something was wrong with me …
How can your breasts  –
sucked out,
wrinkled,
turned into a burden,
sagging earthwards  –
be at my devotions?
There was a time they’d put a passers-by’s imagination through its paces,
and now, they can no longer stand as a barrier to the curse
or ease even a single hungry kitten…
Your voice sounded cracked over the phone
and I could not understand that something was wrong with me.
You walked hundreds of miles to pray for me,
followed by a shadow of sorrow…

Translated by Nene Giorgadze
სხვა ლექსები

Home   Project   Poetry   Visual art   Texts   About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *