ტავტოლოგია / Tautology – (Performance)

ეკლესიასტე 1/6
”სამხრეთისაკენ მიჰქრის ქარი, გაბრუნდება ჩრდილოეთისკენ; ბრუნავს, ბრუნავს, მიჰქრის ქარი და უბრუნდება ისევ თავის წრეს.”


Ecclrsiastes 1/6
”The wind blows to the south and turns to the north; round and round it goes, ever returning on its course.”


Video: – ”Autojournal”
PH. @kerosene_on_ice


Performed in Tbilisi, “Oxygen 2020”
Curated by Irina Popiashvili

Costume by Levau ShvelidzeOther projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *