ჩვენსკენ ყველაფერი საუკეთესოდაა

„ბრეკეკეკექს, კოაქს, კოაქს! ბრეკეკეკექს, კოაქს, კოაქს!“

არისტოფანე „ბაყაყები“

რას შობი?

რავი შენ?

რას შობი?

რავი შენ? Continue reading ჩვენსკენ ყველაფერი საუკეთესოდაა

* (მათი სიცილის ხმა ფანჯრებს ზარავს…)

რომელსა საშო საყდრად გამოგიჩნდა
და მუცელი უვრცელეს ცათა,
მომეც მე ცრემლი ვითარცა მეძავსა
შესავედრებლად მათდა
დიდითა შენითა წყალობით გვიწყალობე
და გვიხსენი ამ ღიმილთაგან. Continue reading * (მათი სიცილის ხმა ფანჯრებს ზარავს…)