ფელამუშის ქვეყანა (წერილი)

არ ვიცი, როგორ შეიძლება აქ, ამ ფელამუშის ქვეყანაში დაიბადოს ადამიანი, აქვე დარჩეს და ამ მომწამვლელი საფლობის აყირავება არ მოუნდეს?! Continue reading ფელამუშის ქვეყანა (წერილი)