5 – მოხელე / Worker – Tbilisi, Varketili 2021. IV

საერთო სივრცეები ჩვენს ირგვლივ მიტოვებულია ან მიტაცებულია და პირად საკუთრებადაა გამოცხადებული; მთელ ქვეყანაში ამის მკაფიო მაგალითებია კორპუსები, სადაც სადარბაზოების ნაწილები ან სანაგვედაა გადაქცეული ან სახლებზეა მიერთებული. Continue reading 5 – მოხელე / Worker – Tbilisi, Varketili 2021. IV