* * * (ვინ ხარ?)

ვინ ხარ?
ვინ ხარ, ჩემს დასიებულ ფეხებს რომ სუროსავით ეხვევი?
ვინ ხარ, ჩემს დასიებულ ფეხებს რომ სუროსავით ეხვევი
და გასაქცევი ძალა წამართვი? Continue reading * * * (ვინ ხარ?)