შენარჩუნება არის ზმნა / Maintenance is a verb (Performance)

მეგობრობას თავისი გრამატიკა აქვს რომელსაც მე ვერ დავეუფლე, ამიტომ სოციალური დისტანცირების დროს ტოტალურ მარტოობაში აღმოვჩნდი. Continue reading შენარჩუნება არის ზმნა / Maintenance is a verb (Performance)