5 – მოხელე / Worker – Tbilisi, Varketili 2021. IV

5 – მოხელე / Worker – Tbilisi, Varketili 2021. IV

2021, აპრილი – თბილისი, ვარკეთილი III მიკრო

საერთო სივრცეები ჩვენს ირგვლივ მიტოვებულია ან მიტაცებულია და პირად საკუთრებადაა გამოცხადებული; მთელ ქვეყანაში ამის მკაფიო მაგალითებია კორპუსები, სადაც სადარბაზოების ნაწილები ან სანაგვედაა გადაქცეული ან სახლებზეა მიერთებული. ვიდეოში ნაჩვენები ბნელი სართულები მითვისებული საერთო სივრცეებია.

სადარბაზოს მოვლით პერფორმერი ცდილობს გააჯანსაღოს ნაწილი და დაუბრუნოს გარემოს სივცის მთლიანობის შეგრძნება.

 

2021, April – Tbilisi, Varketili III Micro district

Communal spaces around us are either ignored or stolen and turned into private property. All around the country, buildings are examples of this. Hallways are either turned into dumping places or merged with flats as a living space. Dark floors in the video are these stolen communal spaces.

The performer tries to clean the hallway, heal what is left, and mend the feeling of the wholeness of space.

PHOTO

VIDEO

Performance is curated by Irena Popiashvili, Anastasia Akhvlediani.
Commissioned by “Kunsthalle Tbilisi”, Georgia
Camera: Sandro Kareuli
Editor: Irakli Tsintsadze
Photo: Irakli Tsintsadze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *