შენარჩუნება არის ზმნა / Maintenance is a verb (Performance)

შენარჩუნება არის ზმნა / Maintenance is a verb
(Performance)

კონცეფცია

”მარტო მარტოს შეესაკუთრე” – გიორგი მთაწმინდელი

მეგობრობას თავისი გრამატიკა აქვს რომელსაც მე ვერ დავეუფლე, ამიტომ სოციალური დისტანცირების დროს ტოტალურ მარტოობაში აღმოვჩნდი. ამ ყოფნა-არყოფნას შორის გრამატიკული მაგალითებით მე ვიწყებ ვარჯიშს. ვცდილობ რეალობასთან დიალოგში ჩაბმას, მარტოობის გააქტიურებას, რიტმის შექმნას, ვეძებ აზრის საჯარო ექვივალენტ სიტყვებს, ვიწყებ ლაპარაკს და დაბლაგვებული სინტაქსით ვცდილობ მივწვდე, ყველა, ძველ და პოტენციურ მეგობარს.

 ➖ ეძღვნება თამარს და ნანას
პერფორმანსი გაიმართა 2020 წლის 24 ივლისს სახელოვნებო სივრცეში “მაუდი”


Poster: Davit Khorbaladze

                                         translate –

                                 Darling,
                                 it’s spectacular, spectacular
                                 it’s spectacular, spectacular
                                 it’s spectacular, spectacular
                                 it’s spectacular, spectacular
                                 it’s spectacular, spectacular

Concept

”Lets own only loneloness” – Giorgi Mtatsmindeli

Friendship has its grammar which I could not master, so I found myself in total loneliness during social distancing. With grammatical examples between this presence and absence I begin to practice. I try to engage in dialogue with reality, to activate loneliness, to create rhythm, I look for public equivalent words of thought, I start talking and I try to reach all my old and potential friends with a subdued syntax.

➖ Dedicated to Tamar & Nana

Photo: KOI

Video By ”Autojournal”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *